Ki a leggyorsabb 100 méteren?


Egy lovas, aki lovával együtt 770 kiló és 10000 watt a maximális teljesítménye és négy láb viszi előre?

Egy bringás, aki biciklivel együtt 90 kiló és 1000 watt a maximális teljesítménye, de a kerekeken gurul?

Egy futó, aki mindössze 75 kiló, kb. 1300 watt a maximális teljesítménye és többszörös felnőtt magyar bajnok?


3 versenyző

100 méter

11 másodperc

(A játék lezárult)

ÉRDEKEL AZ EREDMÉNY!

 
 

Nyeremények

A fődíj egy egyhetes nyaralás Horvátországban.

A különdíj díjtalan horvátországi autópálya használat a jövő évi (2021-es) horvátországi nyaralásodhoz (a HAC által üzemeltetett autópályákon).

Fontos, hogy mind a 3 lépést teljesítsd, mert csak így nyerhetsz!

  1. Szavazz!

  2. Kövesd!

  3. Oszd meg!

Nyerni akarok, mutasd a lépéseket!

 Ez a játék már lezárult!

Az esemény támogatói

Az egyedülálló sprintverseny támogatója a Mapei, az Azureyacht és az ENC-kölcsönző! 

Köszönjük a bizalmat!

                  

 
 

Lesz egy verseny...

 
 

Indul a szavazás

2020. november 13-án indítjuk a szavazást egy újabb videóval!

 
 

Újabb részletek

Adunk egy kis segítséget, hogy jól tippelj! ;-)

 
 

Lehull a lepel

Íme az eredmények! :)

Játékszabályzat

Az EduSport Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az EDUSPORT Sportegyesület (székhelye: 2100 Gödöllő, Mátyás király u. 6.) adószáma: 19281256-1-13, a továbbiakban: „Szervező”). A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/edusportolj oldalon hirdeti meg.
A Játék részletei, valamint a jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt a https://edusport.hu/sprintverseny oldalon érhető el.

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játék 2020.11.13. 10:00-tól 2020.11.30. 16:00:00-ig tart.

4.1. Szervező 2020.11.13. 10:00-kor meghirdeti a „Facebook üzenőfali nyereményjáték” elnevezésű Játékot az EduSport SE hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/edusportolj) (a továbbiakban: "Facebook oldal"). A Játék 2020.11.30. 16:00:00-ig tart.

4.2. A Játékosok a Játékot meghirdető poszthoz tartozó szavazó modulban tudják megadni a feltett kérdésre a válaszukat, valamint a poszt alatti hozzászólásban meghívni (tag-elni) legalább 5 ismerősüket.

4.3. A Játékban való részvétellel Játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.

4.4. Egy Játékos összességében egyszer válaszolhat a posztban feltett kérdésre, azonban poszt alatti hozzászólás formájában több ismerősét is meghívhatja, ezzel növelve nyerési esélyeit.

4.5. A Játék során 1 (egy) darab nyeremény kerül átadásra sorsolás útján, valamint 1 (egy) darab főnyeremény kerül átadásra kiválasztással. A sorsolás elektronikus úton, a véletlenszerűség elvének eleget tévő számítógépes sorsoló program igénybevételével történik a Játék teljes időtartama alatt beérkezett valamennyi helyes választ adó Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Szervező telephelyén (2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.) kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

4.6. A Szervező 1 (egy) nyertest sorsol, valamint meghatározza, hogy ki hívta meg a játékba, azaz ki tag-elte be a Nyertest. A meghívó lesz a Fődíj nyertese, attól függetlenül, hogy a játékban feltett kérdésre adott válasza helyes vagy helytelen. Amennyiben a Nyertest több játékos is meghívta, úgy a főnyereményre az lesz jogosult, aki időben legkorábban, azaz elsőként hívta meg a Nyertest a játékba nyilvános tag-elés útján. Amennyiben a nyertest nem hívta meg senki, úgy automatikusan a Nyertes lesz jogosult a Főnyereményre is. A Szervező tartaléknyertest nem sorsol.

4.7. A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény egy darab 20.000 Ft értékű ENC-kölcsönző ajándékutalvány (a továbbiakban: „Nyeremény”).
Valamint átadásra kerül a Fődíj: 1 (egy) darab horvátországi nyaralás maximum négy főre tengerparton Seget Donji (Trogir) településen, amely tartalmaz 1 hét, 6 éj időtartamban ingyenes, a Szervező által meghatározott horvátországi helyszínen ellátás nélküli szálláshely (apartman) használatot a nyertes által szabadon választott időpontban 2021. május 1 és június 15. között vagy szeptember hónapban (a továbbiakban: „Főnyeremény”).

4.8. A sorsolás 2020.12.04.-én történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás eredményének nyilvános kihirdetése a  oldalon történik poszt formájában.

4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

5.1. A Szervező a Nyerteseket a sorsolást követően értesíti a Facebookon keresztül privát üzenetben. (a továbbiakban: ”Értesítés”). A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a Facebookon keresztül a jelen pontban foglaltak szerint értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos Facebook adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek Játékossal kapcsolatba lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja Játékost értesíteni.

5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.

5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

  • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy

  • bármely más Játékos emberi méltóságát, jogát vagy jogos érdekét sértő megjegyzést tesz,

  • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Játékban,

  • obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf,

  • vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.)

hozzászólást beküldő Játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosultak a sorsolásban való részvételre.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.

A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Szervező, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat teljes név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
Az adatok kezelője: EduSport SE (székhelye: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.).

7.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7.3 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

7.4 Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

7.5 Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: EduSport SE 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. címen vagy az edusport@educomm.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható.

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizárja az ezzel, valamint a tőle független, előre nem látható egyéb események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett károkért, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező kizár továbbá minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amely a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekként, kárként, veszteségként jelentkezik.

Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező̋ által, a Szervező̋ törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a  oldalon a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosításával.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A jelen Játékszabályzat a Játék ideje alatt folyamatosan elérhető a https://edusport.hu/sprintverseny oldalon.

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

Gödöllő, 2020. 11.10.